RANDI ANNIE STRAND

TEKSTER

About the ARABESK books
  Blog artikkel i Collective Investigations av Randi Strand
Frå modernisme til det kontemporære Bokomtale Av Gunnar Danbolt
Pure Verities Catalog text, Norwegian Sculpture Biennial 2013
Senses-Changes-Minds-Moves Artist statement by Randi Strand
Se opp, se ned, se bort Katalogtekst, "Forestilling" av Øystein Hauge
Look up, look down, look away Catalog text, "Conception" by Øystein Hauge
Forestilling Artist statementav Randi Strand
Conception Artist statement by Randi Strand
Språkets estetikk av Katalogtekst av Mari Aarre
The aesthetics of language Cataloug text by Mari Aarre
Om Memoria Artist statement av Randi Strand
ARK NOUVEAU Artikkel i "Vinduet" av Randi Strand / Ivar Orvedal

KRITIKKER

Innbundet / Ubundet Lars Elton Dagsavisen
Dei blinde punkta. Sindre Ekrheim Bergens Tidende
Norsk Skulpturbiennale 2013. Dagsavisen, Aftenposten, Billedkunst
Fotografiske undersøkelser. Hanne Hammer Stien Billedkunst (PDF)
Språket i bildene. Tore Næss Klassekampen (JPG)
TEGN-SPRÅK-DIKT. Toril Solbø Zahl Døves Tidsskrift (PDF)
Bok som møtested. Lotte Sandberg Dagbladet (JPG)
Bøker - artists books. Øystein Hauge Bergens Tidene (JPG)
Leikande - didaktisk. Atle Christiansen Klassekampen (JPG)
Kunstnerbøker. Geir Espen Østbye Numer (PDF)