OM MEMORIA av Randi Strand

Utstillingen MEMORIA viser foto fra ulike reiser. Billedflatene er perforerte med blindeskrift og bildene undersøker forholdet mellom våre sanser.

Min blinde onkel likte å reise, og han fortalte veldig livaktig fra sine reiser. Det minner om hvor sammensatt vår erfaringverden er. Vår kultur er i sterk grad fokusert på en visuell formidling der budskapet skal oppfattes veldig raskt. Ved å sammenstille foto og blindeskrift vil jeg sette et annet utgangspunkt for tolkningen av en avbildet situasjon, og spille videre på en metaforisk betydning av blind.

Billedspråket er paradoksalt på flere måter. Blindeskriften er et taktilt skriftspråk som her er brukt visuellt og taktilt. Bildene er “punkterte” med blindeskrift. De får dermed to språk i seg som kan spille med og mot hverandre både uttrykksmessig og innholdsmessig. Referansen til en tapt kommunikasjonsmulighet blir bilde på andre kommunikasjonskanaler. Påføringen av punktene blir som å dikte videre og legge nye nivåer inn i bildet. Blindeskriften er brukt som det tegnsystemet den er, men den er også plukket fra hverandre slik at den går over til et rent visuelt språk som kan hentyde til en annen form for orden.

SPRÅK

Språk er det virkemiddelet vi har til å utrykke menneskelig erfaring. Det er det vi fester vår lit til når vi vil kommunisere og formidle noe til andre. Språket er det håpet man har, men alle språk er utilstekkelige. All erfaring lar seg ikke fange i språket. Som et forsøk på kommunikasjon og formdling av den menneskelige eksistens har jeg lagt språk over språk; tatt i bruk flere virkemidler i et forsøk på å fange og uttrykke det uutsigelige.

MEMORIA

“Memoria” handler om minnenes og erfaringens vesen. Hva er det man minnes? Hvorfor dukker tilsynelatende ubetydelige bilder opp i oss? Det er lett å “lage” seg minner v.h.a. fotoapparatet, men kanskje vil selve bildet fortrenge andre aspekter ved den avbildetet situasjonen. Blindeskriften kan representere sansede opplevelser og minner; inntrykk som ikke lar seg fange i språket men som kan ytre noe om forholdet mellom språk og virkelighet, og spørre om det er språket som konstiturerer virkeligheten.

Randi Strand

Personvern   :   Cookies
Copyright ©2016-2024 Randi Strand / Bono. All Rights Reserved - Webdesign Web Norge