RANDI ANNIE STRAND

Kunstnernes åpne Klimamikk (KåK)
Deichmanske bibliotek, Hovedbiblioteket, Oslo
Lørdag 20. Januar 2018, kl 13 - 19

Concerned Artists Norway (CAN) inviterer for 2. år på rad til Kunstnernes åpne Klimamikk (KåK). KåK arrangeres i samarbeid med Deichmanske bibliotek og inngår i programmet til Klimafestivalen § 112. KåK er et sjangeroverskridende kunstevent og en arena for formidling og diskusjon om det som skjer på kunstfeltet hvor spørsmål om klima, miljø og samfunn behandles. https://concernedartists.wordpress.com/

Jeg presenterte prosjektet ”99/9 Vestervik. Portrett av en nær fortid.”
RandiStrandCanDeichmanWeb

Kunstnere: Kunstnere: Elin Már Øyen Vister, Ingebjørg Vatne, Tsarsten & the Freudian Slippers, Jeanette Thoya Thorstensen, Randi Annie Strand, Kristen Rønnevik, Liv K. Nome, Elisabeth Medbøe, Erikk McKenzie, Erland Kiøsterud, Risto Holopainen, Geir Tore Holm / Søssa Jørgensen, Ingvild Holm, Vigdis Haugtrø, Guerilla Plastic Movement, HC Gilje, Zoe Christiansen, Janneke Lønne Christiansen, Ingrid Book / Carina Hedén, Tone Bjordam, Kristin Bergaust, Siri Austeen.

- - - - - - - - - - - - - - -

KRITIKERPRISEN, TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2017
Kunstkritiker Marit K. Flåtter's begrunnelse for tildelingen:
"Mottaker av årets kritikerpris har levert et verk som består av flere teknikker og uttrykk. Arabesk (film) av Randi Annie Strand er både et lydløst videoarbeid og bøker uten ord. Verket er en intellektuell lek og samtidig en formmessig prestasjon.

Arabesk er altså uten et verbalt språk, men kommuniserer likevel, eller kanskje derfor på alle språk. Det enkle, men svært forseggjorte arbeidet, basert på et innfløkt samspill mellom uendelige variasjoner av geometriske former, henter også tittel herfra; “Arabesk” er, som kanskje noen vet, benevnelsen på en type ornamentikk brukt i mange kulturer, men som særlig er kjent fra islamsk kunst, hvor avbildningen av personer og andre levende vesener var forbudt.

I tillegg til de overnevnte egenskapene knyttes derfor dette verket assosiativt til ytrings- og bildekultur: Hva man kan uttrykke, hva man får lov til å framstille, eller signalisere. Og hvordan man kommuniserer. Det lydløse og nonverbale Arabesk sine formale kvaliteter ligger også i måten denne over tusen år gamle metoden gjenbrukes og fornyes. Randi Annie Strand har laget et sjeldent godt arbeid som krever sammensatte ferdigheter innenfor kunstfaget."

RandiStrand Kritikerpris web

TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2017
Arabesk film
23. september - 15. oktober: Trøndelag Senter for Samtidskunst
28. okotber - 19. november: Galleriet, Kimen kulturhus, Stjørdal
http://trondelagsutstillingen.no/trondelagsutstillingen-2017/deltagere-2017/

--------------

PRESCRIPTIONS: artits' books
Group exhibition. Templeman Gallery, Kent, UK
1. August - 17. November 2017
Waiting rooms, pills, bandages, surgery, ageing, death, healing, joy, relaxation, consultation, distress and pain are ubiquitous experiences, shared around the world. This exhibition responds to such experiences through the intimate and complex medium of the artist’s book. Curators: Stella Bolaki, Egidija Čiricaitė, Elspeth Millar, Helen Blomfield.
https://blogs.kent.ac.uk/templeman-exhibitions/2017/07/27/prescriptions-artists-books/

---------------

ORDEFAR

Separatutstilling Olav H. Hauge-senteret, Ulvik i Hardanger
Åpning 11. mai 2017
Kva skjer når lyrikk spelar saman med andre kunstformer? Korleis kan lyrikk opplevast gjennom eit taktil, visuelt språk? Utstilling av kunstnerbøker.
http://www.haugesenteret.no/ohh/no/hauge-senteret/temautstilling/ORDEFAR.d25-SxlvW5Z.ips
http://www.haugesenteret.no/ohh/no/

Ordefar web700

ORDEFAR webAktuelt
 

---------------

10 th International Contemporary Print Biennial of Trois-Riviéres, Canada
18. juni – 10. september 2017
http://biectr.ca/

CanadaBiennale

---------------

NYT KAPITTEL
Museumsbygningen, København
2. – 22. Desember 2016
Skandinaviske kunstnerbøker. Utstillingen er kuratert av Svends Bibliotek samt Heidi Rognskog Mella, Eva-Mia Sjöln og Thomas Holm.

---------------

SMAK AV BOK
Stormen Bibliotek, Kunstrommet. Bodø

24. nov - 16. des 2016
Gruppeutstilling, 10 billedkunstnere har utforsket boken i skjæringsfeltet mellom massekommunikasjon og hellig objekt. Boken som sensorisk og metaforisk objekt.
http://www.codexpolaris.com/ 

StormenSmakavbok

---------------

US Tour - October 2016
My book ”THE BIGGEST FORM HAS NO CONTOUR” is in KALEID editions 2016. KALEID editions will be visiting MoMA, the Metropolitan Museum, the School of Art Institute of Chicago, Yale, Lafayette and Swarthmore University. http://www.kaleideditions.com/

---------------

BOKKUNST seminar / foredrag
The Book as a Contemporary Art Form in the Nordic Region
2nd of October, 2016. Location: Grafikverkstan Godsmagasinet and Galleri Astley in Uttersberg
Talks by Victoria Browne (NO), Imi Maufe (NO), Randi Strand (NO), Jenni Rope (FI),
Tonja Goldblatt (FI), Olle Essvik (SE), Ulla West (SE), Vera Ohlsson (SE)
http://www.grafikverkstan.se/aktiv/oktobersem

---------------

BOKKUNST
Bomuldsfabriken Kunsthall
3. sept. – 23. okt 2016
Utstillingen BOKKUNST er både en hyllest til boken som konkret objekt, som medium og formidler av informasjon, og til håndverket og kunstnerne som står bak.
http://bomuldsfabriken.no/bomuld_program/bokkunst-gruppeutstilling/

BomuldsfabDok
 

---------------

SMAK AV BOK
USF Verftet, Bergen

18. – 28. august
Gruppeutstilling, 10 billedkunstnere har utforsket boken i skjæringsfeltet mellom massekommunikasjon og hellig objekt.
Boken som sensorisk og metaforisk objekt.
http://www.codexpolaris.com/

USF Verftet


 

--------------

SPENNVIDDE
Rørosmuseet, Smelthytta / Røros Kunstlag

11. juni – 31. August.
Utstilling med grafikk av Randi Annie Strand og Ellen Karin Mæhlum.
http://rorosmuseet.no/spennvidde

RorosUTS

----------------

KALEID EDITIONS
KHIO, Oslo
Mai 2016

Artists' Book Exhibiton
KALEID editions represents European-based artists who do books, and works with librarians, book dealers and private collectors to advocate public special collections. 
http://www.kaleideditions.com/product/artists-book-exhibition/

----------------

 

PRESCRIPTIONS 
Beaney Art Museum, Canterbury, England
April 2016
http://www.canterbury.co.uk/beaney/
Book and medicine. A curated show of artists books responding to themes of art, empathy and wellbeing. The exhibition is based on Martha Hall's books and her experience with breast cancer and her interactions with the medical community.

-----------------

INNBUNDET / UBUNDET
Galleri Norske Grafikere

April 2016
Bok - trykk - skulptur
Gruppeutstillng. Utstillingen viser kunsterbøker fra grafikkens perspektiv, med fokus på boken som unikt objekt. 
Group exhibition in Galleri Norwegian Printmakers: Artists' books from a printmaking perspective, focusing on the unique book object.

http://www.norske-grafikere.no/utstilling

----------------

Participation in KALEID EDITIONS touring US - Nov - Des 2015: 
Boston Athenaeum, Brooklyn Museum, Layfayette College, Metropoitan
Museum of Art, MoMA, Rhode Island School of Design, SAIC, Joan Flasch Artists’ Book Collection,
Swarthmore College Library, Wellesley College Library, Yale Center for British Art
KALEID EDITIONS

-----------------

 

BLOG ARTICLE in COLLECTIVE INVESTIGATIONS - Des 2015:
Blog article Collective Investigations
About my book series ARABESK

-----------------
 

Deltakelse på  utstillingen
RE-COGNITION - CONTEMPORARY NORWEGIAN PRINTMAKING

Vandreutstilling med norsk grafikk. CASA FIAT, Brasil. Setpember 2015

-----------------

Deltakelse på INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL, Liège, Begia. April 2015

03 Liege OppslagAmbassade 2Apr15

 

Deltakelse på  utstillingen
RE-COGNITION - CONTEMPORARY NORWEGIAN PRINTMAKING
Vandreutstilling med norsk grafikk. CENTRO CULTURAL CORREIOS, Rio de Janeiro, Brasil. Mars 2015


02 CentroCulturalCorreios 4mars 3mai15

Deltakelse på utstillingen
RE-COGNITION - CONTEMPORARY NORWEGIAN PRINTMAKING
Vandreutstilling med norsk grafikk. Vises i Museu Nacional, Nasjonalmuseet i Brasilia, Brasil. Desember 2014


01 MuseuNacionalDeBrasilia Des14