RANDI ANNIE STRAND

99/9 VESTERVIK

Prosjektet består av bok og løvsagarbeider.
Regnskapsbilag for småbruket jeg vokste opp på utgjør den visuelle og narrative bærebjelken i boka. Svart/hvitt foto fra gården og egne tekster utfyller fortellinga. Gjennom tilbakeblikket speiles forskjellene mellom datidas og samtidas levesett, forvaltning av jord og naturressurser. Boka har også en tekst av statsviter, forfatter og samfunnsdebattant Svenn Arne Lie. Utgitt på LevArText. 2019. Offset trykk. Opplag 300. ISBN: 978-82-690297-8-9. Boka er tilsalgs hos  bl.a. Tronsmo Bokhandel i Oslo, Boksalongen, Litteraturhuset i Bergen, LevArt og ved henvendelse til kunstner. 

A story about my upbringing on a small farm, told through receipts, accounting documents, family photos and texts. Throughout the review, the differences between lifestyle, how we use and take care of our fertile soil and our natural resources are reflected. The book also has a text by political scientist and author Svenn Arne Lie.
The project also consits of jigsaw works

99 web ny1 400b

99 web 2a

99 web 2

99 web 3

99 web 4

99 web 5

99 web 6