RANDI ANNIE STRAND

KRITIKKER
"Rom for bøker", utstilling Kristiansand Kunsthall, Kristina Aurore Kvåle, Subjekt.
"Rom for bøker", utstilling Kristiansand Kunsthall, Frida Forsgren, Fædrelandsvennen.
Bokanmeldelse "99/9 Vestervik" Tor Martin Årseth, Namdalsavisa
Kritikerprisen Trøndelagsutstillingen 2017 Marit K. Flåtter
2017 Critics’ prize, Trøndelagsutstillingen. ARABESK (film) Marit K. Flåtter
Innbundet / Ubundet Lars Elton Dagsavisen
Dei blinde punkta. Sindre Ekrheim Bergens Tidende
Norsk Skulpturbiennale 2013. Dagsavisen, Aftenposten, Billedkunst
Fotografiske undersøkelser. Hanne Hammer Stien Billedkunst
Språket i bildene. Tore Næss Klassekampen
TEGN-SPRÅK-DIKT. Toril Solbø Zahl Døves Tidsskrift
Bok som møtested. Lotte Sandberg Dagbladet
Bøker - artists books. Øystein Hauge Bergens Tidene
Leikande - didaktisk. Atle Christiansen Klassekampen
Kunstnerbøker. Geir Espen Østbye Numer

TEKSTER
Om bokserien PRISME av Randi Annie Strand.
About the book series PRISM by Randi Annie Strand
About the ARABESK books  Blog artikkel i Collective Investigations av Randi Strand
Frå modernisme til det kontemporære Bokomtale Av Gunnar Danbolt
Pure Verities Catalog text, Norwegian Sculpture Biennial 2013
Senses-Changes-Minds-Moves Artist statement by Randi Strand
Se opp, se ned, se bort Katalogtekst, "Forestilling" av Øystein Hauge
Look up, look down, look away Catalog text, "Conception" by Øystein Hauge
Forestilling Artist statementav Randi Strand
Conception Artist statement by Randi Strand
Språkets estetikk av Katalogtekst av Mari Aarre
The aesthetics of language Cataloug text by Mari Aarre
Om Memoria Artist statement av Randi Strand
ARK NOUVEAU Artikkel i "Vinduet" av Randi Strand / Ivar Orvedal