RANDI ANNIE STRAND

TINGBOD
Treobjekt, rulla papir, print. 2021. Verket finnast i to variantar. 
Scroll down for English text.
«Tingbod» syner nokre av Gulatinget sine lovar som handlar om naturforvalting og allmemingrett og ser dei i lys av naturtilhøva i dag. 

TINGBOD vart laga til prosjektet SIGLA BINDA; eit samarbeid mellom bokkunst-gruppane Arkir (Island) og Codex Polaris (Noreg). Fem kunstnarar frå kvart land laga nye verk til felles utstillingar i Noreg og på Island. 
Både Noreg og Island er rike på naturressursar. Vi har ei felles språk- og lovhistorie, og vi nytta tingstadar. Den islandske Ulvljotslovi blei truleg laga etter eit mønster frå Gulatingslova. 

01 KRS 2021 02 Ro Bøker WebRes 07 700Treobjekt: 16 x 10 x 8 cm. Papirobjekt: 18 x 14 x 17 cm. Foto over: Tor Simen Ulstein.

02 IMG 9582 700sværthøy

03 GangaGudsgåva kopier

 

04 Sigla Binda Entrée cropStørrelse: H 70 x B 26 x D 14 cm

05 Sigla Binda Entrée crop

07 DetaljNederst 925 crop

06 Sigla Binda EntréeFra utstilling på Galleri Entrée, Bergen 2021. Foto: Bjarte Bjørkum.

Wooden objects and rolled paper with prints and photographs. The work is made in two variants.
"Tingbod" examines some of the Gulatinget's laws dealing with nature management and public ownership and sees them in the light of nature's conditions today. The roll is an old form of book which is still used in some ceremonial occasions.

TINGBOD was created for the SIGLA BINDA project; a collaboration between the book art groups Arkir (Iceland) and Codex Polaris (Norway). Five artists from each country created new works for joint exhibitions in Norway and Iceland. Both Norway and Iceland are rich in natural resources. We have a common language and legal history. The Icelandic Ulvljotslovi was probably created according to a pattern from the Gulating Act.