RANDI ANNIE STRAND

PRISME
Bokserie 2019 - 2022. Høytrykk på gjennomskinnelige japanpapirer. Japanske innbinding. Opplag fra 1 - 3. 
Bøkene er filmet, filmene er verk i seg selv, opplag 5. Tekst om PRISME serien.
Book series 2019 - 2022. Relief print on translucent Japanese papers. Japanese binding. Edition 1 - 3. 

The books are filmed, the films are separat artworks, edition of 5. Text about the series.

KRS 2021 02 Rom For Bøker Randi Annine Strand WebRes 02PRISME, bøker og filmer i Kristiansand Kunsthall 2021. Foto: Tor Simen Ulstein.

KRS 2021 02 Rom For Bøker Randi Annine Strand WebRes 04PRISME 14 og PRISME 12. 2021. Foto:Tor Simen Ulstein.

KRSK 2021 01 Rom For Bøker WebRes 09PRISME 12. 2021. Foto: Tor Simen Ulstein. 

PRISME 14. 2021. Utdrag film.

9 Prisme detalj cropPRISME 9, detalj. 2021

PRISME 1. 2019. Mottok Norske Grafikeres Fonds pris på Høstutstillingen 2021, samt Gull i kategorien Artists Books i "Årets vakreste bøker", Grafill 2020. Utdrag film.

13 Prisme 2PRISME 13. 2021.

PRISME 5. 2021. Utdrag film.

7 PRISME opsl1
PRISME 7. 2021

16 Prisme opsl5bevbevPRISME 16. 2021

11 Prisme opsl4bevPRISME 11. 2021