RULLER
1992 - 94. Høyde 50 cm. Høytrykk / blysats på papir. Ett verb i presens i hver rull.Ordet avleses ikke umiddelbart, men gradvis, fra midten og utover, i takt med leserens handling. Rullen ruller seg sammen av seg selv i det leseren slipper taket. Den gradvis avlesningen gir ulike ord / assosiasjoner. Ordet reflekterer både øyeblikket, leserens og rullens handling, - og forvandling. Det sarte materialet og den symmetriske handlingen kan tilføre lesingen et rituelt preg. Ordeksemler: forløser - forundrer - forvandler - fornyer - forener. Film. English.

 

Bokruller

 

Bokruller

03 rull

Bokruller

Bokruller

 

Bokruller

 

RullerLinkTilEngelsk

SCROLLS

1992 - 94. Height 50 cm. Printing in relief / letterpress on paper. One verb in the present tense in each scroll. The word is read, not immediately and from left to right as usual, but is revealed gradually from the middle as the reader opens the scroll. The partial readings give rise to various words and assosiations. As the reader lets go, the scroll will close. The memory of the scrolled paper makes it revert to its original shape without the physical intervention of the reader; a truly interactive medium. The fragile material and the symmetric movements may add a ritualistic element to the act of reading. Word examples: CHANGES - SUPRISES - RELEASES - SENSES - MINDS – MOVES.

Personvern   :   Cookies
Copyright ©2016-2024 Randi Strand / Bono. All Rights Reserved - Webdesign Web Norge