TEKST-TUR

TEKST-TUR er et landart prosjekt som ble gjennomført som en del av Kulturby Bergen 2000. TEKST-TUR tar utgangspunkt i vandretradisjoner og vår kulturhistoriske arv med skrift og tegn i landskapet. En turløype i fjellet ble merket med bokstaver som tilsammen dannet en tekst. For å oppleve teksten måtte leseren vandre gjennom landskapet. Tekst av Hilde Bøyum. Dokumentasjon i form av en bok.

A land art project that was carried out as part of Kulturby Bergen 2000. TEKST-TUR is based on the Norwegian walking traditions and our cultural-historical heritage with signs in the landscape. A hiking trail in the mountains was marked with letters that together formed a text. To experience the text, the reader had to wander through the landscape. Text by Hilde Bøyum. Documented in a book.

1 E

2 R

3 V

4 I

5 D

6 Å

7 P

8 E

Tekst tur bilde1

Dokumentasjon i form av en bok.

Personvern   :   Cookies
Copyright ©2016-2024 Randi Strand / Bono. All Rights Reserved - Webdesign Web Norge