RANDI ANNIE STRAND

01 TegnOppsett6KvitBakgrunn

TEGN SPRÅK DIKT.
Foto og video som viser håndbevegelsene til ulike tegnspråktegn. 1999
Mange tegnspråktegn er ikoniske, og mange tegn likner gester som alle bruker. I tegnspråk er anskiktsuttrykket avgjørende for avlesningen. Ved å fjerne ansiktsuttrykket åpnes det for en symbolsk avlesning som gjør tegnene kommunikative på et annet plan.

 

02 Hel

 

03 Bok

 

04 Hjelpe

 

05 Blomst

 

06 Sammen

 

Foto - Vær så god