01 TegnOppsett6KvitBakgrunn

TEGN SPRÅK DIKT  1999

Foto og video som viser håndbevegelsene til ulike tegnspråktegn.
Mange tegnspråktegn er ikoniske, og mange tegn likner gester som alle bruker. I tegnspråk er anskiktsuttrykket avgjørende for avlesningen. Ved å fjerne ansiktsuttrykket åpnes det for en symbolsk avlesning som gjør tegnene kommunikative på et annet plan. Tegnene i videoen utgjør ikke en lineær tekst, via den simultane organiseringen går de inn i skiftende meningskontekster.

 

 

SILENT SIGN  1999.
Excerpt. Video based on deaf language.
Many of the deaf language signs are iconic, and many signs are similar to gestures that everyone uses. In sign language facial expression and gaze are essential for reading. Since many words use the same signs, the meaning of those signs depends on the context in which they occur. By removing facial expression I have tried to open up for a symbolic reading and make the signs communicative on another level.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvern   :   Cookies
Copyright ©2016-2024 Randi Strand / Bono. All Rights Reserved - Webdesign Web Norge