RANDI ANNIE STRAND

8 småbilder som vises i stort når man klikker på de

 

 

 

TEKST-TUR er et landart prosjekt som ble gjennomført som en del av Kulturby Bergen 2000. TEKST-TUR tar utgangspunkt i vandretradisjoner og vår kulturhistoriske arv med skrift og tegn i landskapet. En turløype i fjellet ble merket med bokstaver som tilsammen dannet en tekst. For å oppleve teksten  måtte leseren vandre gjennom landskapet. Tekst av Hilde Bøyum. © Randi Strand / Bono