RANDI ANNIE STRAND

ordakt

ORDAKT. Et samarbeid med forfatter Ivar Orvedal.
Bok 18 x 19 cm. Silketrykk, ordene trykket på blank folie. Boks. Opplag 600. 1994. Ordene vises først speilvendt, lyse mot mørk bakgrunn, og rettvendt og mørke mot lys bakgrunn. Ordeksempler: SBRÅKET - ESTETERISK - SANNFUNN - TA-FATT - B.OK.