RANDI ANNIE STRAND

ARABESK
Høytrykk/bok/film. 5 bøker i bokserien ARABESK er filmet og utgjør filmen ARABESK. Opplag 5. 2016.
Under vises to utdrag fra denne filmen (Arabesk 12 og Arabesk 4) samt Arabesk 9.

Relief print/book/film. 5 books in the book series ARABESK is filmed and forms the film ARABESK. Edition of 5. 2016.
Below: excerpts from this film (Arabesk 12 and Arabesk 4), and Arabesk 9.